Halsaochvelvaere

Sömnhygien

Sömnhygien är avgörande för vår övergripande hälsa och välbefinnande. Att följa goda sömnrutiner är lika viktigt som regelbunden motion och hälsosam kost. Det innefattar att skapa en lugn och mörk sömnmiljö, undvika koffein och skärmtid innan sängdags, samt att hålla en konsekvent sömnrutin. Genom att prioritera sömnhygien kan vi förbättra vår sömnkvalitet och därmed främja både fysisk och mental hälsa.

Sömnhygien